VR

هپا برگردان انگلیسی HEPA است، این یک کاغذ صافی کارآمد است که می تواند 99 درصد ذرات ریز موجود در هوا را فیلتر کند. این فیلتر رایج ترین ماده فیلتر برای جاروبرقی های امروزی مانند Delma و Midea است، از این ماده برای فیلتر کردن استفاده می شود. در چندین لایه

فیلترهای جلو از موتور محافظت می کنند و دریچه های عقب فیلتر برای اطمینان از خروجی هوای تمیز و جلوگیری از آلودگی ثانویه.


درخواست خود را ارسال کنید

زبان دیگری انتخاب کنید
English
Tiếng Việt
italiano
Deutsch
فارسی
Português
Türkçe
Español
زبان فعلی:فارسی